Najwyższy poziom Kontroli Jakości i Identyfikowalności, Globalny System Śledzenia Krosaki…

 

Każdemu produktowi Krosaki AG przypisany jest unikalny kod, który towarzyszy każdej pojedynczej części w całym cyklu; wszystkie operacje produkcyjne, skany rentgenowskie, testowanie, transport i przechowywanie w hucie. Jeśli podczas produkcji stali wystąpi problem, szybko przeprowadzimy dochodzenie, aby znaleźć dokładne właściwości tego pojedynczego materiału ogniotrwałego. Badanie problemu produkcyjnego opiera się na przejrzystości, aby zrozumieć dokładny problem, co się do niego przyczyniło i jakie jest rozwiązanie, Globalny System Śledzenia pomaga to ułatwić w przypadku materiałów ogniotrwałych Krosaki. Po sprawdzeniu danych kontroli jakości dotyczących innych materiałów ogniotrwałych w partii można bez obaw kontynuować użytkowanie.

 

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej: