Thomas Hasenberg

Thomas Hasenberg

Jako inżynier przemysłowy i odlewniczy pracuję w branży materiałów ogniotrwałych od prawie 7 lat. Postrzegam siebie jako łącznik pomiędzy technologią a stroną handlową, aby zapewnić klientowi możliwie najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązanie od Krosaki Harima....
Denis Sauvage

Denis Sauvage

Decyzja o dołączeniu do KROSAKI 5 lat temu jest kontynuacją mojej kariery zawodowej. Praca od lat 80-tych w różnych firmach zajmujących się materiałami ogniotrwałymi, od wdrażania materiałów ogniotrwałych do konserwacji tych instalacji, pozwoliła mi na bardzo...