Visiomme

Me tulemme teräksestä. Olemme Euroopan keskellä sijaitseva Krosakin jakeluyhtiö, joka on omistautunut palvelemaan rauta- ja terästeollisuutta Euroopassa. Viimeisen sadan vuoden aikana Krosaki on kehittänyt tulenkestävien teknologiaa Japanissa, ja nyt olemme luoneet uuden tulenkestäväratkaisun asiakkaillemme Euroopassa. Uudessa strategiassamme, the TCO Kaizen Strategy, tulenkestävien ja teräsvalmistuksen tavoitteet ovat täysin linjassa luoden selkeyttä ja läpinäkyvyyttä.

Tulenkestävät materiaalit kulutustarvikkeina vastaavat noin 3 % teräksen valmistuksen kustannuksista. Niillä on kuitenkin huomattavasti suurempi epäsuora vaikutus tuotannon laatuun, vakauteen, tuottavuuteen ja eri teräslaatujen valmistukseen (koostumus- ja sulkeumakontrolleihin).

Muutokset teräksen valmistuksen prosesseissa, luonnonvarojen/energian toimitustarpeet, ympäristömääräykset ja kulumismekanismien täydellinen ymmärtäminen ovat avaintekijät, jotka vaikuttavat tulenkestävien kehittämiseen.

Tulenkestävät teräkselle - Keskinäinen riippuvuussuhde

Krosaki Refractory performance

WE COME FROM THE STEEL

Martin Urcola

Martin Urcola

President Krosaki Europe BV

Lisätietoja

Palvelemme terästeollisuutta Euroopassa vilpittömästi, rehellisesti ja pitkän tähtäimen visiolla – noudattaen emoyhtiömme näyttämää esimerkkiä Japanin terästeollisuudessa jo yli 100 vuoden ajan. Krosaki TCO Kaizen Strategy on ainutlaatuinen win-win -ratkaisu, joka on suunniteltu teräsyhteistyökumppaneillemme Euroopassa. Tämä uusi strategiamme perustuu siihen, että pyrimme toimittamaan täyden tulenkestävien tarjonnan kullekin prosessivaiheelle, integroimalla tähän myös tuotteiden hintojen läpinäkyvyyden. Me takaamme laadukkaan ja kilpailukykyisen tulenkestäväratkaisun kaikille terästeollisuuden johtaville yhtiöille Euroopassa.

urcola@krosaki.nl

Krosaki Group - yleiskatsaus

Me tulemme teräksestä, sillä emoyhtiömme on Nippon Steel Corporation Japanissa. Suurin eromme muihin top 5 tulenkestävien tuottajiin maailmanlaajuisesti on se, että me olemme omistautuneet ja keskittyneet ainoastaan terästeollisuuteen.

YDINBISNES

Tulenkestävien tuotanto ja myynti

Pääoma

5.538 million YEN (42.8 million EUR)

Työntekijät

Konsernissa 4 460, + muut konserniyhtiöt 1346

Nimi

Krosaki Harima Corporation

98%

Omistautunut Terästeollisuuteen

Konserniyhtiöt

16 (5 Japanissa, 11 maailmanlaajuisesti)

Emoyhtiö

Nippon Steel Corporation (43%)

Perustettu

14.lokakuuta 1918

Toiminnan aloitus

1. kesäkuuta 1919

Krosaki Group koostuu yli 20 tuotantolaitoksesta, joten voimme tarjota täyden tulenkestäväkattauksen kaikkiin prosessivaiheisiin ja vastata loppukäyttäjän vaatimuksiin Krosaki-teknologian avulla maailmanlaajuisesti. Krosakin strateginen suunnitelma on jakaa teknologia ja parhaat praktiikat Japanista valmistustehtaillemme Kiinaan, Intiaan ja Espanjaan, optimoidaksemme asiakkaan jakeluverkoston ja pienentääksemme riskejä.

 

Krosaki Europe tarjoaa asiakkaillemme Euroopassa ainutlaatuisen yhden yrityksen kontaktin, jonka kautta asiakkaillamme on pääsy kaikkien Krosaki-tehtaiden tuotteisiin maailmanlaajuisesti. Tarjoamme terästehtaille teknistä tukea maailman johtavan teknisen palveluverkoston ja paikallisten kokeneiden teknisen palvelun insinöörien avulla. Myynnin ja logistiikan tukea on saatavilla paikallisista toimistoistamme sekä pääkonttoristamme Alankomaista. Tämä täydentää teknistä tiimiä, joten kaikki tarvittava tuki on saatavilla yhdellä sopimuksella.

Me välitämme teidän teräksestänne

Krosaki Harima Europe B.V., (osa Krosaki Groupia, jonka pääkonttori on Japanissa) on nopeasti kasvava yritys, jonka vastuulla on konsernin tuotteiden jakelu terästeollisuuteen, nyt jo yli 13:ssa Euroopan maassa.

Kun tiimimme kasvaa, tässä osiossa voit tutustua heihin. Näette monipuolisen kokoelman kansallisuuksia ja taustoja, joka auttaa meitä tarjoamaan paikallista ja kohdistettua tukea ympäri Eurooppaa.

TCO Kaizen Strategy

Krosaki on kehittänyt TCO Kaizen Strategy palveluna maailmanlaajuisille teräsyhtiöille alueellisen tuotantoverkoston avulla.

Yrityksemme uskoo varmistettuihin tulenkestävien teknologioihin kaikissa kulutustulenkestävissä, joita käytetään rauta- ja terästeollisuudessa. Verkostoomme kuuluu yli 20 tuotantolaitosta, ja meillä on kyky toimittaa täysi tulenkestäväkattaus jokaiselle prosessivaiheelle (Steel Object), samalla optimoiden paikallisia hankintaratkaisuja.

Meillä on teknistä tietotaitoa, vuosikymmeniä pitkä kokemus, useita tulenkestävien tuotantolaitoksia lähellä terästehtaita ja paikalliset teknisen palvelun insinööritiimit asiakkaidemme terästehtailla. Nyt voimme tarjota Euroopassa ensimmäistä kertaa Krosaki KAIZEN -mallin, joka sisältää tulenkestävien tuotteiden käytön standardisoinnin sekä kustannus-/suorituskykyratkaisujen tarjoamisen.

Krosaki Kaizen Model

Fokuksena on jatkuva parantaminen yksinomaisesti tiettyyn prosessivaihekokonaisuuteen liittyen, mikä tekee mallista paljon tehokkaamman kuin aikaisemmat "yksittäinen tulenkestävä" -mallit.

Krosaki Kaizen -malli luo järjestäytyneen ja metodologisen tulenkestävämallin, täydentämällä koko tulenkestävien kattauksen kaikille prosessivaiheille. Asiakkaillemme tämä luo mahdollisuuden kustannus- ja suorituskykyparannuksiin.

Krosaki käyttää tätä systeemiä kaikkiin terästehtaan prosessivaiheisiin.

Askel 1. Datan kerääminen, käyttämällä Krosaki Kaizen -lomakkeita.

Askel 2. Datan analysointi käyttämällä Kaizen-työkaluja.

Askel 3. Parhaiden mahdollisten vuorausprofiilien ja materiaalien valitseminen.

Askel 4. Koejakso. 24/7 seuranta ja raporttien valmistelu.

Askel 5. Jatkuva parantaminen Kaizen-aktiviteettien avulla.

Askel 6. TCO/CPT parantaminen ensimmäisen vuoden aikana.

Nämä kuusi askelta sulkee Kaizen-kehän.

Akateemiset julkaisut

Meillä Krosakilla on mittavaa syvääluotaavaa kokemusta, ja uskomme, että sen jakaminen on oikea tapa edetä. Olemme luoneet sivuston ”Akateemiset julkaisut” jossa voi kartuttaa tietämystä tulenkestäviin liittyen. On myös mahdollista, että artikkelin luoja on sinuun yhteyksissä halutessasi. Julkaisemme uuden artikkelin joka toinen viikko, joten seuraathan päivityksiä! Artikkelit keskittyvät tiettyyn teräksen valmistuksen prosessivaiheeseen. Aiemmat artikkelit ovat vapaasti luettavissa arkistossa.

Käsittelyssä oleva prosessivaihe: Torpedo & Masuunisenkka

Uutiset

Teräksen valmistuksen uudet haasteet

Otamme aina vastaan uusia haasteita saavuttaaksemme kestävän, vastuullisen ja eettisen kasvun yhdessä asiakkaidemme kanssa. Seuraamme Krosaki Harima Corporationin esimerkkiä: "Ympäristökato jatkuu globaalilla tasolla päivittäin, ja me yrityksenä, johon yhteisömme...

Krosakin uusi verkkoulkoasu

Uuteen digitaalisen strategiaammen kuuluu uusi julkinen nettisivusto, online-oppimisalusta - KrosakiKNOWLEDGE, ja yksityinen "Steel Object Portal" (prosessivaiheittain) Euroopan suurimmille teräksen valmistajille - KrosakiSHARING. Riippuvuussuhde tulenkestävien ja...

Ovatko näkymäsi selkeät?

Tulenkestävistä vastaavat henkilöt teräsyksiköissä vastaavat usein ostosta, logistiikasta, varastotasoista, laadunvarmistuksesta, laatujen kehityksestä, ongelmanratkaisusta, jne, joten käytössä oleva aika on rajallista.

Usean asian käsittely usean toimittajan kanssa tekee tulenkestävien hallinnasta erittäin haastavaa ja monimutkaista.

TCO Kaizen Strategy keskittyy prosessivaiheisiin (Steel Objects) yksittäisten tulenkestävien sijasta - tämä yksinkertaistaa ja muuttaa fokusta.

Toisekseen tavoite on täydentää tulenkestäväskaala prosessivaiheittain tulenkestäväyhteistyökumppaneillamme. Tähtäimessä onkin vakaus, suorituskyvyn ja kustannusten optimointi kunkin prosessivaiheen kohdalla hyödyntäen Krosaki Kaizen -mallia.

Työskentelemme yhdessä teräsyhtiöiden ja tehtaiden kanssa voimme optimoida resursseja yhdessä kumppaneina. Läpinäkyvyys, kohdistetut datanjakotavoitteet, tekninen palvelu & ongelmanratkaisuvastuut, luottamuksellisuus, kulujen seuranta ja raportointi ovat kaikki osana TCO Kaizen Strategy.

Ota meihin yhteyttä paremman tulenkestävä ratkaisun luomiseksi